Miesiąc: czerwiec 2024

Kontrola Na Budowie

Źródło: https://legalnabudowa.pl/ Organy Nadzoru Budowlanego Uprawnione Do Wstępu I Prowadzenia Kontroli Na Budowie Tak samo jak innych kompetencji organów publicznych, uprawnień do kontroli na budowie nie można domniemywać. Musi je przyznawać expressis verbis ustawa. Z tego względu …